Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 4.9.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Arho Yhtiöt Oy Ab (y-tunnus 2674618-5) Tinasepäntie 45, 00620 HELSINKI. Puh.+358 10 50 55 696

REKISTERIN NIMI
Mr.Fruit asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Mr.Fruit asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Arho Yhtiöt Oy Ab :n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu rekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

  • Nimitiedot

  • Sukupuoli

  • Syntymäaika

  • Osoitetiedot

  • Kotikuntatieto

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Arho Yhtiöt Oy Ab:n  omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Arho Yhtiöt Oy Ab käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitämme. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella Arho Yhtiöt Oy Ab:n  asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Mr.Fruit asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@arhonordic.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Arho Yhtiöt Oy Ab  voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Arho Yhtiöt Oy Ab  vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella Arho Yhtiöt Oy Ab  asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@arhonordic.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Arho Yhtiöt Oy Ab  voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Arho Yhtiöt Oy Ab vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Arho Yhtiöt Oy Ab :tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Arho Yhtiöt Oy Ab:n / Mr.Fruit asiakasrekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Arho Yhtiöt Oy Ab voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Arho Yhtiöt Oy Ab  vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).